avatar

С какъв инструмент ще го мерим?

Ето и нарочния блог, посветен на другия въпрос от темата "Мерки и теглилки за оценка на ЕДИН учител".

В блогa от 30.06.2008 се занимавахме само с въпроса "Какво ще мерим?". Сега е ред на втория по ред въпрос - "С какъв инструмент ще го мерим?"

С какъв инструмент ще мерим труда и качествата на учителя?

--------------

Вече ви споменах за анкетите с учениците на входа и на изхода от класа на дадения учител. Тук ще говорим за тях и за друго.

Докато спретвам обобщението на събраното в първия въпрос, ви давам думата и ви питам: С какви инструменти искате да бъдете оценявани? Имайте предвид какво си говорихме до този момент, моля ви!