avatar

Новото образование - схематична рамка на елементите

Учители (настоящи и бивши) и радетели за каузата,

Убеден съм, че една от причините реформите в последните 20 години да произвеждат само хаос е липсата на едно ясно, цялостно системно виждане и ясни определения за нещата. Работи се на парче, поставят се кръпки върху кръпки и в крайна сметка балтонът на българското образование загубва съвсем формата и функциите си - да пази и сгрява българското дете с топлината на знанието.

Това е причината от 2 години да търся из библиотеките и интернет Схема на образованието. Търся не "схема на образователните степени" - такива има под път и над път, - ами схема на елементите на образователната система изобщо. Без значение дали тя е българска, финландска или канадска.

Питам се и ви питам какво прави от образованието система? Какво означава СИСТЕМАТА за образование? Кои са компонентите на системата?

Най-близкото до моите представи е една схема (кръговете) на ЮНЕСКО, за която
бях вече писал тук, но и там са създали само една боза - смесили са нехомогенни, логически несъвместими неща:
  • процеси, което ще рече дейности (пример, повишаване на уменията на учителите), и
  • статични елементи, като учебни материали, класни стаи и компетентност на учителите, конкурентноспособност на учителската професия, нормативна рамка.
Смесването и представянето като равностойни единици на дейности и статични компоненти (всеки, от които е предпоставка за извършването на същите тези дейности!?) създава само объркване. Ако трябва да сме ясни, или ще е схема на статичните елементи или ще е схема на процесите (дейности). Не двете заедно. ... Плюс това не са нарисували и връзките между елементите, та не се разбира кой елемент с кой взаимодейства и как, или коя част от системата е по-важна или най-важната.

По пътя си към яснотата, направих Схемата на процесите, която е наистина забележителна и уникална  . А сега е ред на Схемата на статичните елементи - нещата, които правят възможно протичането на процесите/дейностите.
Ще помагате ли? ... Добре.  Изредете, ако обичате, подробно и кратко нещата, които са ви жизнено необходими за:
  • преподаването ви и

  • проверката на знанията на учениците ви

Бъдете претенциозни и не забравяйте да бъдете взискателни и към ... себе си!
Моля ви, само съществителни имена - неща!