Всички архиви

>
 
>
avatar

Твоят Час

 Здравейте!Ще водя група за обучителни трудности по математика за 3-ти клас.Моля за тематично разпределение и индив. карта.
svetoslavvas@abv.bg
Благодаря Ви!!!
avatar

Твоят час

Тази година ще водя група за обучителни трудности по математика за 2ри клас.Моля за тематично разпределение и индив. карта.
beb4e_d@abv.bg
Благодаря Ви
avatar

72. УСТНО ОБЩУВАНЕ- 2 КЛ

По учебника на Р. Танкова
72. УСТНО ОБЩУВАНЕ.ppt
avatar

ИУЧ БЕЛ, ИУЧ Математика , Булвест 2 клас

Колеги, моля за съдействие за тематични годишни разпределения за 2клас,Булвест.Ще ви бъда благодарна
avatar

Какво е СОП?

СОП представлява абревиатура на термина „специални образователни потребности“ . През 1981г. Франция обявява за своя основна цел намирането на деца с проблеми във възпитанието и обучението в предучилищна възраст и осигуряването на специализирани грижи за тях. Днес, интеграцията на деца със СОП в българската класна стая все още е не е на нивото на останалите страни членки на Европейския съюз. 
Децата със СОП обичайно се натъкват на специфични ...
avatar

Игра с думи

Приложение за игра с думи: Подредете думата

Буквите на думата са разбъркани, подрете, на помощ идват и картинки.
avatar

ПОРТФОЛИО ОТ УЧЕБНИК ПО ТП-ИКОНОМИСВА ВРЕМЕТО НА УЧИТЕЛЯ

https://www.youtube.com/watch?v=VM8pdTLoXCg
avatar

Проект "Твоят час"

Колеги,

 Бихте ли ми помогнали с годишна програма и  образец на  попълнена индивидуална образователна карта за 1 клас по български език и литература  за деца с обучителни трудности по Проект "Твоят час".

Благодаря ви предварително!
email ми е sinemorec@abv.bg
avatar

ТЕКСТ- РКРУ- 2 КЛАС

По учебника на Р. Танкова, изд. "Просвета"- 2 клас, в учебника и учебната тетрадка №2- Пиша, разказвам, съчинявам.
70. ТЕКСТ.ppt
4. УТ-2- ТЕКСТ.ppt
avatar

Спортно подготвителни игри

Здравейте,колеги!
Тази година за пръв път ще съм класен на 3 клас и се затруднявам с разпределението за Допълнителния час по ФВС - "Спортно подготвителни игри".
Моля за помощта ви и предварително благодаря!
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET