Mira Trifonova - Публикации

 

Преглед:
 

Спортно подготвителни игри

Здравейте,колеги!
Тази година за пръв път че съм класен на 3 клас и бих искала да ви помоля за помощ с разпределението за допълнителния час по ФВС - "Спортно подготвителни игри".

Спортно подготвителни игри

Здравейте,колеги!
Тази година за пръв път ще съм класен на 3 клас и се затруднявам с разпределението за Допълнителния час по ФВС - "Спортно подготвителни игри".
Моля за помощта ви и предварително благодаря!
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP