imur 57 - Публикации

 

Преглед: >
 

ПИСАНЕ С Хх

87.ПИСАНЕ Хх- СТР.- 64-65.ppt

ЧЕТЕМ С Хх. ХРИСТИНА

87. ЧЕТЕМ С Хх. ХРИСТИНА.ppt

Писане с Цц

83.ПИСАНЕ Цц- СТР.- 60-61.ppt

Четене с Цц. На концерт

83. ЧЕТЕМ С Цц.На концерт..ppt

Писане с ДЗ

81.ПИСАНЕ ДЗ- СТР.- 58-59.ppt

79. Да четем с Чч. Часовникът на Чавдар

http://dox.bg/files/dw?a=49e0e504d2

78. Писане с Чч

http://dox.bg/files/dw?a=32a5fd6418

77. Четене с Дж

http://dox.bg/files/dw?a=a2ce62f978

77. Писане с Дж

http://dox.bg/files/dw?a=a2b21b2887

Запитване

Какво става в блога? Публикувам два материала- Четене с ДЖ и  Писане с ДЖ но  излиза, че е публикуван от Мариела Кирилова? Сигурна съм, че колежката няма вина за случилото се.
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET