avatar

Спортно подготвителни игри

Здравейте,колеги!
Тази година за пръв път ще съм класен на 3 клас и се затруднявам с разпределението за Допълнителния час по ФВС - "Спортно подготвителни игри".
Моля за помощта ви и предварително благодаря!