avatar

За понятията "визия" и "мисия"

Установих, че както съм го формулирал, заданието ми към съавторите ми в книгата „Новото образование според 10 образователни визионери“ фактически изисква обявяването на визия, мисия и първи конкретни стъпки по реализацията на мисията... Много интересно!

Последната ми среща с кривото разбиране по нашенско на логиката и ползването на тези понятия – визия и мисия (при полагането и преследването на важна цел), беше онзиден с прочита на първа страница на проект за важна национална стратегия („стратегия“, пак!?). От тук и идеята да напиша дефинициите им и да ги вкарам в Речник-а си и в Речник на образователните термини. После, като коментирам нечия нескопосана формулировка, само да препращам към тях.

И така...

Що е    ВИЗИЯ

Визия е описание на образа на бъдещето, какъвто е той в най-смелите мечти на автора. Тя е едно съкровено желание, но и твърдо, неподлежащо на съмнение решение по отношение на бъдещото положение. Визията очертава периметъра на нещото, за чиято реализация авторът е решил да работи. Тя е обява за прииждащото ново, изказана в сегашно време.

Визията предизвиква у читателите си пълна картина и образи.

Внимание! Не извика ли образи, никаква визия не е!

Що е      МИСИЯ

Мисия е ролята, която авторът заема в реализацията на визията си. Тя е обявена след визията, защото е нейно отражение и следствие. Говори в сегашно време и първо лице – аз или ние (правим...) Изказана е не толкова като желание, колкото като факт, произтичащ от взето вече решение.

Мисията е описана стегнато и по начин, извикащ (отново!) образи в съзнанието на читателя.

Не извика ли образи, никаква мисия не е!