avatar

Тренажор за табличното умножение и деление

С този тренажор, който направих с Power Point, регистрирам участието си в играта на БГЛОГ.НЕТ и УЧИТЕЛ.БГ. Нарисувах слънцето с инструментите на програмата, а анимациите, които сложих, за да създам повече настроение при упражняването на таблицата, ги взех от сайта http://evday.info/.

Тренажорът може да се използва както за фронтална работа в часовете по математика - например като игра от типа "мълчанка" (учителят показва с показалеца на мишката задача по негов избор, а децата отговарят), така и за индивидуални упражнения на учениците вкъщи.

Как се използва тренажорът? Избира се задача. Ако се играе в клас, децата съобщават устно отговора. Ако се тренира вкъщи, детето предполага наум какъв е той. След това се кликва върху множителя, ако се упражнява умножението, или върху делимото, ако се упражнява делението, за да се направи проверка.