avatar

Статия във вестник

Ами ако имаше вестници още от времето на хан Аспарух? Тук може да откриете идея за Човекът и обществото.