avatar

УЧА СЕ ДА ИЗЧИСЛЯВАМ ВЕКОВЕ И ГОДИНИ

Урокът ми утре по ЧО - изд."Просвета", С.Стоянова, Л.Манева

УЧА СЕ ДА ИЗЧИСЛЯВАМ ВЕКОВЕ И ГОДИНИ.ppt