Йозъм

 Йозъм и лющян да има, 
 харно ще ни е на зима!