Условия за ползване

Според условията на това лицензионно споразумение, потребителят напълно разбира и ясно се съгласява, че използването на продуктите и услугите на БГЛог.нет (BGLog.net) и БлогХау Консултинг ЕООД (BlogHow Consulting Ltd.) е изцяло основано на риска от страна на потребителя, и че потребителят ще носи пълната отговорност за евентуални повреди в своята система или загуба на данни, текстови и/или снимков материал, в резултат от ползването на такива продукти, услуги или данни. Продуктите на БГЛог.нет и БлогХау Консултинг ЕООД са предназначени за личната дискретна употреба на потребителя, ето защо не могат да бъдат възпроизвеждани или редистрибутирани без предварителното писмено съгласие на БлогХау Консултинг ООД. Компилирания и некомпилиран Сорскод се счита за собственост на ITBrix, а интернет базираният уебсайт БГЛог.нет се счита за собственост на БлогХау Консултинг ЕООД, освен в случаите, когато страните са се договорили и писмено съгласили за друго.

Потребителят разбира и се съгласява, че продуктите и услугите на БГЛог.нет и БлогХау Консултинг ООД са предоставени "във вида, в който са", т.е. БГЛог.нет и БлогХау Консултинг ЕООД отказват всякаква отговорност, под какъвто и да е вид, нито изразена, нито подразбрана, включително и, но без да се свежда само до, на каквито и да е гаранции за ползваемост, продаваемост, пригодност за определени цели, или непосегателство. БГЛог.нет и БлогХау Консултинг ЕООД не дават никаква гаранция за резултатите, които може да се получат от ползването на нашите продукти или услуги.

БГЛог.нет и БлогХау Консултинг ЕООД не могат да бъде държани отговорни за никакви щети изобщо, и в частност за никакви специални, преки, косвени, случайни щети, последствия или наказателни действия от каквото и да е естество, които са резултат както от ползването,така и от невъзможността за ползване на продуктите и/или услугите на БГЛог.нет и БлогХау Консултинг ЕООД, включително и, но без да се свежда само до, щети от загуби на печалби, приходи, употреба, данни или други нематериални ценности, дори и ако е бил предупреден за възможността от подобни щети.