ГъсенИца Сръчка

ГъсенИца Сръчка лази в лопощта на лято.
И доматито плеви зараня, на бостаня, в Дунавта.