10 гатанки за растенията с QR код

Документът, който предлагам има три части: 10 QR кода с гатанки, които се разрязват поотделно, таблица за попълване от група ученици и таблица с правилни отговори за учителя.

Предлагам занятието да протече така: учениците се разделят в групи по 3-4 (може и по случаен начин чрез инструмента ClassDojo Group Maker). Едната група поставя картите с QR кодовете на различни места в двора. Останалите групи започват да търсят картите, сканират със смартфон кода и записват в листа с таблицата за попълване отговора. Когато са попълнили всичко, носят листа на учителя и се разбира дали са отговорили правилно. Възможно е да се засича време. Тогава победител е групата, която е приключила най-бързо и правилно.

Гатанка 1-10 QR code.pdf

 За гатанките съм използвал този файл: https://0701.nccdn.net/…/000/116/3bf/detski-gatanki-V1.0.pdf