Предварителна покана за международна конференция в Русе

Имам удоволствието да ви поканя на конференция, която организираме съвместно РИО-Русе, Русенски университет, СОУ за европейски езици и с училище 1825 - Москва. Темата на конференцията е "Образователният процес и здравословният начин на живот". Тя е еднодневна и ще се проведе на 29 юни 2010 година в аулата на новия корпус на Русенски университет. Ако има много доклади, ще ги разделим в различни потоци в сградата на СОУЕЕ.

Подсайтът на конференцията е conf.souee.org

Пълният текст на поканата - изтегляне

В  няколко публикации ви запознах с работата на колегите от московското училище 1825. В края на този месец те ще дойдат в България и когато са в Русе ще отделят един ден, за да споделят опита, който са напрупали при създаване на училищна среда, щадяща здравето, за предимствата и проблемите, възникващи при прилагане на целодневната форма на обучение, за нови форми на работа - изследователска работа на детето (Москва 2010: Ярмарка идей)

В конференцията може да вземат участие като слушатели или докладчици преподаватели и студенти от България. Официално поканата ще бъде разпространена от РИО-Русе за учителите от нашия град през следващата седмица. Тогава ще уточни възможността на преподаватели извън Русе да бъдат командировани. 

Оставам на разположение за допълнителни въпроси.