Москва 2010: На училище...

На повече от 2100 километра от България, в една сякаш паралелна реалност, има едно училище - ГОУ СОШ 1825, където учителите са горди от това, което са постигнали, децата отиват с желание да научат нещо ново, а образованието е ценност...Ето отделни записки и спомени по повод видяното преди месец в СОШ 1825 (http://1825.ru/) в Москва.
 • Млади учители ни возиха с новите си коли до „Ярмарка идей”.
 • В училището учениците сменят обувките си, а гостите слагат найлонови терлици.
 • Първият час е в 8:30 часа.
 • Малко преди започването на часовете има физкултминутка – песен под акомпанимента на която предварително обучени от физкултурниците ученици показват на съучениците си какво да правят.
 • В часа по физкултура има двама учители на един клас – мъжът е за момчетата, жената - за момичетата. Работят в синхрон, помагат си и показват на децата какво точно трябва да направят. В часа по физкултура не е шумно. Във физкултурния салон има електронно табло за показване на резултатите.
 • Класната стая е уютна. Има телевизор, а някъде 42-инчови плазми, над зелената дъска е навит екран, а на тавана е закрепен проектор, който се управлява с дистанционно.

 • На бюрото на учителя има принтер и лаптоп с интернет-връзка. В училището разполагат и с интерактивни дъски.

 • Урокът е най-важното за учители и ученици. Всички подхождат много сериозно към него. След встъпителните въпроси учителката помоли децата да определят темата и целите на урока. В края му се преценява дали целите са постигнати.

 • През цялото време учениците са толкова съсредоточени в урока, че на практика не се правят забележки за дисциплината. Учениците не обърнаха внимание дори на прелитащ самолет.
 • Урокът е изключително плътен и динамичен. Презентацията се показва за няколко минути, след което се продължава на дъската. Анимацията в презентацията се използва, за да се илюстрира съдържанието на текстова задача, а не самоцелно. След това се прави схема и се обсъжда…Бързо се сменят различни учебни дейности
 • След като едно уравнение е решено, учителката показа решението и децата трябваше да поставят в тетрадката си плюс пред всеки ред, който е решен според образеца. Тези, които нямат плюсове, си признаха и получиха допълнително домашно.
 • Виждате ли къде се държат триъгълниците, пергелите и транспортира на учителя? Столовете и масите вогат да променят височината си - растат заедно с децата...

 • Интернет връзката е доста по-бавна от тази в България. За да не се пречи на обучението, програми, които биха разсеяли учениците от урока са блокирани. Скайп не е популярен. Констатирам, че дори АБВ-пощата не се отваря. По-късно разбираме, че системата им на защита не ме допусна. Блокиран е дори компютърът на секретарката.
 • Водата от чешмата не е годна за пиене, затова във всяка стая е осигурена минерална вода.
 • По математика се учат формули на скоростта, производителността и стойността.
 • Ето две задачи, които решават в трети клас:
  (3 . m – 20) : 5 = 50 и 480 : (13 – t) + 20 = 100.
 • Прави впечатление, че като цяло програмата е по-наситена, с по-задълбочено учебно съдържание. Не могат да разберат как по математика хиксът е заменен с празно квадратче.
 • Училището не е езиково, затова нивото на владеене на езика е на по-ниско ниво отколкото това в нашето СОУЕЕ.
 • В четвърти клас учат построяване на кръгови и линейни диаграми.
 • Учениците имат бележник, в който записват домашните и там им се пишат оценки.
 • Петминутките за раздвижване не са само за първокласници. Обръща се внимание на ръцете, правилната стойка, отпочиването на очите.
 • На учениците са осигурени закуска и обяд.

 • От 1. до 11. клас обучението е целодневно.
 • Има много извънкласни дейности: драмсъстав, танци, обръща се сериозно внимание на спорта, има действащ музей на училището, клуб на журналиста, етнографска сбирка, където се провеждат някои от занятията.

 • Държавата дофинансира доста от дейностите.
 • По-големите ученици посетиха часовете по химия и останаха очаровани от провеждането на лабораторните упражнения.
 • В училище с 500 ученика има 10 помощник директори, които подпомагат учителите. Училището има музей...

 • ... а библиотеката изглежда така:

 • Има лекар, зъболекар и медицинска сестра, двама психолози и логопед.
 • Има доктори и четирима докторанти. Като цяло учителите имат широко поле за научна работа и са удовлетворени финансово от това. 
 • Ако учител иска да води и следобедните занимания на учениците, получава втора надница. За проверка на тетрадки се дава още 20% от заплатата.
 • Заплатата на учителите са в пъти по-високи, но лесно се намаляват, ако човек не може да се справи добре.