Поетичен конкурс в Кула

В конкурса могат да участват поети от цялата страна с най-много три непубликувани стихотворения.

Повече подробности вижте в самата обява!

 

Objava_KPP2010.doc