"Условията на труд - фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование"

Важно е в училищата ни образователите да се чувстват в сигурност, както в икономическо отношение, така и психическо. Вероятно някои образователи биха били готови да преподават, без много да се притесняват за икономическото си положение; вероятно те идват, за да преподават и то поради причини от психологическо естество, но всеки образовател би трябвало да се чувства в сигурност, би трябвало да се чувства като у дома си, материално обезпечен и без финансови грижи.

Джиду Кришнамурти. "Писма до училищата"

 

На 19 април т.г.в София се състоя национална конференция на тема „Условия на труд – фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование”. Форумът бе организиран от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Участниците в конференцията, сред които директори на училища и детски градини, учители от цялата страна, експерти от МОМН, научни работници в областта на здравеопазването и трудовата медицина, представители на областните управи София-град и София област - бяха приветствани от Президента на КНСБ - г-н Пламен Димитров и Председателя на Синдиката на българските учители – г-жа Янка Такева.

Целта на форума бе да се обсъдят и разработят устойчиви политики, свързани с подобряване на условията на труд и повишаване качеството на управлението в средното образование, които да се вземат в предвид от МОМН при разработването на новата законово-нормативна уредба.

Презентация на тема „Рискови фактори в българското училище, влияещи върху здравето на учителите – оценка, анализ и препоръки” представи проф. д-р Невена Цачева. За ролята на Изпълнителната агенция на Главната инспекция на труда говори Панайот Панайотов, началник отдел в главната инспекция, а проф. Любомир Иванов анализира „Стресът и насилието на работното място – ролята на комитети по условия на труд за подобряване на психо-физическото здраве на учителя”. Главният секретар на Министерството на образованието младежта и науката Красимир Вълчев презантира „Инвестициите в образованието – необходимост и предпоставки за подобряване условията на труд в училищата и детските градини.”

За последвалата дискусия и направените предложения, които ще влязат в заключителен документ четете в брой 16 на вестник „Учителско дело” от 26 април. т.г.

КНСБ

В брой № 16 на в. „Учителско дело” от 26 април т.г. четете:

- За рисковите фактори в българското училище, влияещи върху здравето на учителите – оценка, анализ и препоръки, от състоялата се национална конференция „Условията на труд – фактор за заболеваемостта на учителите в средното образование” с организатори СБУ и КНСБ

 СБУ

Пиер Бурдийо:
За едно ангажирано знание

Никола Стойнов:
Гарантиране правата и свободите на учителя, особено като деятел в обществото

Д-р Атанас Михайлов:
Въведение в природолечението
Според мен да си здрав (оставям настрана официалните определения) означава:
- Да не усещаш тялото си сковано от блокажи и измъчвано от ставни болки.
- Да се наслаждаваш на движението.
- Да дишаш леко, а не да се задушаваш като риба на сухо.
- Да се изморяваш трудно и да не усещаш сърцето си, когато си в покой или при малки усилия.
- Да спиш добре и да се събуждаш със свежа глава.
- Да мислиш ясно и умът ти да е бистър независимо от възрастта.
- Да се радваш на живота и да се наслаждаваш на труда си.
- Работата ти да е страст, а не само средство за препитание!

38827.jpg