Събитието бе посветено на образователните градини като ефективни и приобщаващи практики за качествено обучение за ранна, предучилищна и начална възраст.

Бяха разгледани многостранните аспекти на учебните градини като място за мултисензорно и интердисциплинарно обучение, за насърчаване на житейски ценности и нагласи, свързани с уважението към природата, любов към труда, зачитане на различието, чувство за споделяне и принадлежност към ...