Коронавирусът ни кара да сме не само пациенти, а граждани

The Orion Grid
24 mars, 01:30 ·

Изготвихме този текст и благодарим на Actualno.com за публикуването. В края има препратка към полезни и вдъхновяващи примери и насоки за гражданско действие в условията на извънредно положение.
 
 

Търсите или предлагате помощ?

Свържете се тук

Тук публикуваме информация за хора, които търсят и които предлагат помощ. Пишете ни на svobodnaevropa@rferl.org и ние ще публикуваме вашата информация и контакти. Правим това безвъзмездно и в обществена полза. Не публикуваме информация за платени услуги.

👏👏👏

Споделяме и това ОТВОРЕНО ПИСМО - ПРИЗИВ от приятелите ни от Food Not Bombs - Sofia / Храна, не война - София ! Не бъдете безразлични, защото в момента сме безкрайно зависими едни от други и най-уязвимите се нуждаят от активната ни солидарност!
👇👇👇👇👇👇

до търговците на храни, хигиенни материали, лекарства и потребителите на такива

виж продължението
25 mars, 07:22

English below

-
ОТВОРЕНО ПИСМО - ПРИЗИВ

до търговците на храни, хигиенни материали, лекарства и потребителите на такива

Призоваваме търговците да подкрепят инициативата "Солидарно пазаруване" и да обявят последния половин час от работното си време за раздаване на предварително закупени от потребителите или дарени в израз на корпоративна социална отговорност продукти за хора в неравностойно положение, които не могат да си позволят най-належащото в условия не само, но особено по време на пандемия.

Готови за консумация качествени консервирани храни и напитки,пресни плодове и зеленчуци, портативни прибори и посуда, сапуни, дезинфектанти, мокри кърпи, маски за лице, витамини и други имуностимуланти, лекарства, препоръчвани за борба с коронавируса биха могли да се заплащат и заделят в специално отреден кът на магазините, откъдето да могат да се получават като дарение от хора в неравностойно положение през солидарния час преди затваряне. Допускане на бенефициентите вътре в магазините не би било необходимо, а раздаването би могло да е безконтактно и да се организира чрез подреждане на опашки със спазване на дистанция от 1,5 метра.

Алармираме, че огромна част от хората в неравностойно положение са неподпомогнати, а същевременно силно дискриминативно засегнати от мерките за борба с коронавируса, налагани от управляващите. Постоянната криза, с която са принудени да се борят ежедневно е многократно засилена както от рисковете, свързани с пандемията от коронавирус, така и от практическия недостиг на солидарни механизми за справянето с нея.

Като активисти за екосоциална справедливост същевременно отправяме зов за дарения на питателни и надеждни, но веган продукти, със съзнание, че в основата на пандемията от коронавирус COVID 19 и други опасни вирусни епидемии (свински грип, птичи грип и пр.) в последно време, както и на огромна част от климатичните промени, с които човечеството се бори в наши дни е производството и потреблението на месо и други животински продукти, употребата на суровини от животински произход, експлоатация на другите животински видове от страна на хората.

Моля, впишете се с пълното си лично име или това на вашата фирма или нетърговска организация в коментарите към този електронен призив като заявка за готовност да подкрепите инициативата на практика.

Разпечатайте плакат, предоставен от нас и го залепете на витрината на магазина си или го предложете на управата на този, в който пазарувате.

Огласете "Солидарно пазаруване".

Благодарим!

Солидарен клуб на Храна, не война - София
-
-
OPEN LETTER - CALL TO ACTION

Addressed to retailers of food, hygienic materials, medicines and all members of the public in their role of consumers.

We call on traders to support the Solidarity Shopping Initiative and we would suggest announcing the last half hour of working hours for the giving away of products pre-purchased by customers or donated as part of corporate social responsibility to the benefit of disadvantaged people who cannot afford the basics in general let alone during a pandemic.

Ready-to-eat quality canned foods and beverages, fresh fruits and vegetables, portable utensils, soaps, disinfectants, wet wipes, face masks, vitamins and other immunostimulants, drugs recommended to combat coronavirus could be paid for and set aside in a specially designated corner of the shop. These can be given away as a donation to disadvantaged people in the suggested "solidarity shopping" hours before closing. Acceptance of people receiving donations inside the shops would not be necessary and the distribution could be contactless and organized by arranging queues with a minimum distance of 1.5 meters.

We are alarmed that a large proportion of disadvantaged people are unsupported, while at the same time severely discriminated against and further damaged by the coronavirus measures imposed by the government (with no provision made for these groups). The crisis they are forced to deal with on a daily basis has been exacerbated by both the risks associated with the coronavirus pandemic and the practical lack of solidarity in society to cope with it.

As eco-social justice activists, we are also calling for donations of nutritious and trustworthy but vegan products, with the knowledge that the COVID 19 pandemic and other dangerous viral epidemics (swine flu, bird flu, etc.), as well as a huge part of the climate change that humankind is fighting today are the result of industrial production and consumption of meat and other animal products, the use of raw materials of animal origin, the exploitation of other animal species by humans.

Please include your full name or your company or non-profit organization's name in the comments to this post if you are prepared to support the initiative in practice.

Print a poster provided by us, hang it in the window of your store or discuss it with the management of the lace you do your shopping.

Promote "Solidarity Shopping"!

Thank you.

Solidarity Club of Food, Not Bombs - Sofia

 
 

Пьотър Кропоткин: Взаимопомощта, фактор на еволюцията [bg, PDF]

Заедно с Дарвин, Кропоткин приема, че на Земята, въпреки хармонията, многообразието и красотата на природата, се води непрекъсната борба за съществуване и оцеляване.

Учените са установили, че повече от 4 милиона години са били нужни на човека, за да достигне до сегашното си развитие. Библейските легенди, че бог е създал човека в своите райски градини, нямат нищо общо с истината. Държавната, частната собственост и религията, които привържениците им искат да съхранят завинаги, също нямат никакви заслуги за оцеляването на човешкия род. Нещо повече, те са му носили само страдания, разруха и смърт.

Коя е тогава силата, спомогнала на човечеството да просъществува?

На всичко това читателят ще намери отговор в забележителния труд на Пьотър Кропоткин.

Книгата е много нужна в тези трудни години. Трябва да разберем, че няма път за разделените хора, а към това се стремят властващите и тяхното законодателство.

Има ли изход и надежда за промяната? Да. Само чрез взаимопомощта и задружната борба за коренна промяна на днешното зле организирано и разединено общество, човечеството може да заживее в един по-щастлив свят.
-

Можете да прочетете книгата в PDF тук.Пьотър Кропоткин

от Уикипедия, свободната енциклопедия