Към 25 ноември 2019 актуални промени в безплатно получаване на помощни средства с помощ от АСП за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

Какви са промените и какво трябва да знаем, за да получим максималното което законът ни е определил през 2019-2020г? 

 

През 2019г и до средата на 2020г важат промените въведени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г.  

Безплатно получаване на помощни средства от възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания с помощ от Агенция за социално подпомагане, АСП

Във връзка с промените какво трябва да знаем, за да получим максимално това което закона ни е определил? Значение на термините използвани в нормативните документи и знаем ли съдържанието което влага закона? 


Важни особености и какво трябва да знаят правоимащите хора с увреждания, възрастните и болни хора, техните близки, приятели, познати

Част от промените в лимитите за целевата помощ от Агенция за социално подпомагане към МТСП

I. Инвалидни колички 

Важно! При изписване в Медицинския протокол на ЛКК или в Експертното решение ТЕЛК, както и в Заповедта на Социално подпомагане, за да се възползвате от съответната помощ от 350лв, 486лв или 800лв трябва точно да е изписано: Рингови инвалидни колички (помощ за закупуване 350лв)Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. (помощ за закупуване 486лв)Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка (помощ за закупуване 800лв).

*Пример. При изписана Рингова инвалидна количка(350лв), а не например Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) вие можете да избирате само от инвалидните колички които са с цена 350лв в противен случай ако изберете количка от 486лв трябва със свои средства да доплатите разликата.

Важно! От какви инвалидни колички, като конструкции ще правите своя избор зависи какво Ви е изписано в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и каква целева помощ е написана в Заповедта за отпускане от АСП. 
II. Антидекубитални дюшеци за предпазване получаването на рани при лежащо болни хора

Антидекубитален дюшек (помощ АСП 120лв)Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери (помощ АСП 220лв). Значение на термините и думите използвани за Антидекубитални дюшеци в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 .

Пример: При изписан Антидекубитален дюшек(120лв), а не например Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери (220лв) вие можете да избирате и да получите  само антидекубитален дюшек, който е с цена 120лв. В този случай ако изберете Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ трябва със свои средства да доплатите разликата до 220лв. Още подробности на страница  Помощ АСП(120лв и 220лв)Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право? 


Прочетете подробностите на страница  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!

По подобен начин е промяната при комбинираните столове за тоалет и баня(помощ АСП 200лв) и вече не се предоставят безплатно само тоалетен стол или само стол за баня.
За всички промени които важат през 2019 и до средата на 2020 г, когато финан
сирането ще бъде прехвърлено от АСП в НЗОК вижте страница Нов ред, лимити помощ АСП в сила през 2019

Актуални въпроси зададени ми през ноември 2019 г във връзка с помощните средства

• Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?

22 11 2019   М.Ц. Тази година имам право на помощни средства: бастун. проходилка, тоалетен стол, стол за баня, масичка за инвалидна количка.  Има ли възможност бастуна и проходилката да се заменят с разделител за баня и тоалетна –   модел  084  от Чешката република с дължина 81.3см, диаметър 30мм, бяло прахово покритие, ….? Имам ли право да кандидатствам за химическа тоалетна, вместо тоалетен стол?

• Докторите казват, че антидекубитален дюшек и инвалидна количка може да се получи, след като излезе ТЕЛК решение, и ако е социално слаб. Верно ли е това?

19 04 2019  Н.Н Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна старана няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Отговорите на тези и на други подобни въпроси на Помощни средства, въпроси и отговори

 Очаквани промени през 2020г във връзка с финансиране(от АСП в НЗОК). Отпускане помощ за кислородна терапия за дишане на медицински кислород.

Какво е това Кислородна терапия?  Вижте на Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение

Страници от https://voevmedical.com/

Сайт за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания, болни. Правата им за безплатно получаване на помощни средства и медицински изделия с помощ от Социално подпомагане или от НЗОК(от юни 2020). Специализирана страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни