Актуализация 18.06.2018г.Възрастни хора, лежащо болни или трудноподвижни. Инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК. Хора с увреждания. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем?


Актуализация 18 06 2018

21 02 2018. Д.В Относно получаване на финансова помощ след оперативно лечение на фрактура на тазобедрена става на пенсионер

На 30 01 2018 моята майка, която е на 70 години след краткотрайна загуба на съзнание...


11 02 2018
Г.Н Какъв е реда да се възползваме от помощ от Дирекция за социално подпомагане?

Подробности за отговорите има на новата страница Помощни средства. Въпроси и отговори

-----

актуализация 17 август  2016


Помощни средства в ежедневието


​Помощни средства в ежедневието


актуализация 5 май  2016


Специализирана страница

Тоалетна за стари хора

Специализирана страница за обслужващите възрастни и стари хора при използване на тоалетна и баня, къпане и хигиена. 

При възрастните и стари хора проблем може да бъде ползването на тоалетна и баня  изпълнени със стандартно оборудване и обзавеждане.

На тази страница ще намерите отговори на въпросите: Как да приспособим банята и тоалетната за да се ползва от възрастни и стари хора? и Как да къпем и измием възрастни или стари хора ако не можем да ползваме баня или не можем да ползваме вода? 

Тоалетна за стари хора
актуализация 10  2016

Приспособления за възрастни хораВ дома на възрастните хора могат да се използват или да бъдат монтирани различни приспособления позволяващи им комфорт и удобство в ежедневието и бита им.

Приспособления за възрастни хора

актуализация 08 04 2016
Въпрос зададен ми в etvoev@abv.bg. Публикувам го тук за да послужи като отговор и на други хора. Въпроси и отговори

 


  7 април 2016  П.И. Безплатно получаване на антидекубитален дюшек

Господа, моля Ви обяснете ми как уж безплатно се получа антидекубитален дюшек, а трябва да се заплати.
Първо се купува и заплаща, а след като от Социално подпомагане изплатят средствата – това е помощта.Объркана съм.
Моля Ви, страшно много и бързо баща ми се нуждае от този дюшек.Става на рани.Помогнете му! Умолявам Ви.
Актуализирана и допълнена информация  16 юли 2013 г.


Ваш близък е на легло или трудно се обслужва сам. Възрастен е, никога не е боледувал и вследствие възрастта си е трудно подвижен или лежащо болен. Или има увреждания отразени в ТЕЛК или епикриза, бил е лекуван в болница или изобщо не е лежал там. Нуждаете се от помощ,помощни средства или съвет.
Какво да направим ако имаме болен в къщи?
Какви помощни средства можем да получим безплатно? Съвети.

 Подробности по темата на http://www.voevmedical.com/какво-да-направим  в "Гледане болен вкъщи. Какво да направим?"
Страница от специализираните уеб сайтове за  правата на възрастните хора, хората с увреждания с ТЕЛК и без ТЕЛК, инвалидите. http://www.voevmedical.com/ и http://www.etvoev.com/

Кратка информация

 Хората  на преклонна възраст без да са инвалиди могат да бъдат трудно подвижни или лежащо болни.
Може да не са постъпвали в болнично заведение за лекуване, но имат увреждания които налагат използването на помощни средства.
Ако вече са били лекувани в болнично заведение, имат издадена епикриза. Диагнозата в тази епикриза и състоянието определят правата за получаване на целева помощ от Агенция "Социално подпомагане". Получавайки помощта от Агенция "Социално подпомагане" на практика помощните средства се получават БЕЗПЛАТНО. В случая важно е да имат  уврежданията, за да бъде отпусната  помощта, като наличието на ТЕЛК не е задължително условие.
Това важи за всички хора с увреждания без значение от възрастта им.

Ако нямате време да  се занимавате с документи за получаване на целевата помощ, може да закупите всяко помощно средство без каквито и да са документи. Необходимо е да се  плати стойността му.

Когато са  трудно подвижни

възрастните хора, хората с увреждания с ТЕЛК и без ТЕЛК, инвалидите

могат да получат от Агенция за Социално подпомагане целева помощ за закупуване на бастуни, патерици, проходилки, три и четири опорни бастуни, инвалидна количка рингова или акумулаторна/с джойстик или скутер/, комбиниран стол за тоалет и баня и други помощни средства и на практика да ги получат БЕЗПЛАТНО.


Подробности на страница
Помощ за закупуване

 
 


На поз.1 е показана проходилка на две нива. Конструкцията е подходяща при  затруднено изправяне от седнало положение. Служи за самостоятелно придвижване.
Поз.2 е комбиниран стол за тоалет и баня, а поз.3 е четири опорен бастун.
Поз.4 е скутер. Изписва се при увреждане на ръце и крака,физически и психически в състояние да управлява акумулаторна количка. Няма ограничение във възрастта. Поз.5 рингова инвалидна количка за самостоятелно придвижване.
На поз. 6 е показана надстройка за тоалетна чиния. С нея се повдига височината на тоалетната чиния/ не е включена в целевата помощ!/.

Когато са лежащо болни

могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на антидекубитален дюшек и възглавница, инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня и други помощни средства. 
"За лежащо болни. Помощни средства." На страница:
http://www.voevmedical.com/за-лежащо-болни-помощни-средства
Антидекубитален дюшек за лежащо болни

  Целева помощ от Агенция за социално подпомагане  за закупуване на помощни средства на страница:  Помощ за закупуване

Има указания какво трябва да направите за да получите помощ от "Социално подпомагане" за закупуване на помощни средства.
В същото време е дадена информация за това което трябва да знаете за помощта включително са описани и случаите и начините на злоупотреба от длъжностни и служебни лица: лекари в ЛКК издаващи Медицински протоколи, лични лекари, служители в лицензирани фирми. Дадени са конкретни примери и съвети как да противодействате на корупционните схеми и как да защитите правата си.
--------------------------

Някои от съветите :

Когато ви предлагат/ лични лекари, фирми, лекари от ЛКК и други/ да ви извадят Медицински протокол на ЛКК
без да се ангажирате  вие с това опитайте се да разберете за сметка на какво ще е това. Ще имате ли възможност за избор. Ще ви дадат ли възможност
да си изберете подходящите за вас помощни средства и от други доставчици.
Не подписвайте Запис на заповед, пълномощно
на непознати хора, Приемо-предавателни протоколи за помощни средства преди да сте получили помощта и т.н..

Бъдете внимателни когато:

Искат да ви издадат проформа-фактура без да сте я поискали
. Закона не изисква издаването и.
В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства представител на лицензирана фирма
Когато от ЛКК ви изпращат във фирма да си получите медицинския протокол
Когато личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в АСП  ви препоръчват фирма без да сте ги питали за това
Когато пред "Социално подпомагане" ви чака служител от фирма за помощни средства
Когато искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса на фирмата за помощни средства.

Какво трябва да знаете, за да се ориентирате?
Вие получавате от Агенция "Социално подпомагане" пари с които да си купите помощни средства. Те са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от
"Социално подпомагане" или на фирмите доставчици.
Например: Получавате от
"Социално подпомагане" целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв.

Когато сте имали възможност да изберете и сте избрали, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв, получили сте количка с произход от Европейски съюз-тогава  всичко е наред.

Когато не са ви предоставили възможност да изберете подходящата за вас количка, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получавате количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава това което е направено не е наред.
Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на
лични лекари, лекари от ЛКК, служители от "Социално подпомагане" или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема.
Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка.
Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече.
 

Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка, с парите отпуснати от държавата за вас.
Потърпевши сте вие.

Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари, които те ще получат.

-----------------------------
Права и активен живот на инвалиди с ТЕЛК. Хора с увреждане без ТЕЛК
http://voevmedical.com/?p=2147

 Видео материал : Репортаж ББТ
* Репортажа за помощните средства е актуален и през 2016г.

Помощни средства: инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинирани столове, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки на две нива за по лесно ставане в изправено положение, канадки с накрайник против приплъзване, патерици, бастуни и други

СВОБОДНА ПРОДАЖБА с промоция на ограничени количества.

СПЕШНО СРЕЩУ ДЕПОЗИТ на по-ниска стойност с възможност за възстановяване на сумата
БЕЗПЛАТНИ с целева помощ Агенция "Социално подпомагане".
ПОД НАЕМ

Информация: "Воев-София" ЕООД, удостоверение 099/2008г. Министерство на труда и социалната политика-Агенция за хората с увреждания и в сайтовете:  http://www.etvoev.com/
и   http://voevmedical.com/ 

Още по темата публикувано в bglog.net  от същият автор
на страница http://bglog.net/BGLog/73739     

Въпроси и отговори за помощни средства. Възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК, хора с увреждания с епикризи и без епикризи. Права и целева помощ за закупуване.

 Темата допълнена с информация за корупционни практики при отпускане на помощни средства и съвети за противодействие

Съвети: Какво трябва да знаем и как да се предпазим.

Още по темата публикувано в bglog.net  от същият автор
на страница
http://bglog.net/BGLog/73773

Помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики.