Защо "Зелено"?

Липсва ми червеното...

Сега ми липсва само топлината.

Какво е новото в зеленото,

освен наивностите на тревата?

 

Зелено клонче сред зелено блато –

и даже не е сламка за спасение.

Зелени бурени, неосъзнато,

зеленооко, глупаво решение...

 

Зелени са вълните в късна есен –

премятат закъснели обещания.

Зелена е онази грозна плесен,

покрила куп несбъднати желания...