avatar

Ново училище за учители

"Ново", защото то ще е на Новото образование.

Приятели,

Предлагам ви да развием тук темата и идеята ние да спретнем един курс за учители. Естествено ще има жестока селекция. Ще могат да участват само най-мотивираните учители... и малцина други "външни" на учителската професия (аспирант ли се казваше?).
Ще учим заедно постановките и визията на "Новото образование" и някоя друга техника: за екипна и проектна работа, за изработване на електронни и неелектронни учебни материали, за усмиряване на бесни родители и деца, за усмиряване на бесни директори и колеги.
 
Преди 3 години, пак тук лансирах за първи път тази своя идея. Днес тя се връща на дневен ред, защото сега изглежда, че пари има. Няма учители за учителите, и... ето ни нас. :)
Казвайте сега вие като как го виждате това училище. Изказвайте желания какво искате да учите. После ще оформим подобаващо проекта си, ще му направим и проектосметка и резюме/синтез. После ще намерим съюзници за реализацията му.
(... През 2008 г. бях писал "Да направим Училище за учители" , после това тук).