avatar

Да направим училище за учители!

От 2-3 месеца насам витае в главата ми идеята да направим "Училище за учители и училищни директори".

При цялото ми уважение към гилдията, има неща, които в днешно време са важни, но от които учители и директори си нямат и понятие. Първото сред тези неща е Управлението на човешкия ресурс - материя, в която се говори за мотивиране, за различните начини да бъдеш лидер, за начините да се договаряш, да водиш преговори, да бъдеш убедителен и да печелиш(!). Друга тема е Информацията и Информационните системи, т.е. за системите, организмите, механизмите за събиране, третиране и разпространение на информация в подходящ формат, до точния й адресант, в точния момент.

Ето, ... някои мои публикации тук загатват или направо третират именно тези важни неща. Но те често се натъкват на недоверие или чистосърдечно неразбиране, а са фундаментални - няма организация, която да не се сблъсква с тях. Значи се отнася и до училището и до училищния колектив, които прекалено често, струва ми се, са арена на различни сблъсъци, вместо да са генератор на идеи, оптимизъм и знания. Има техники, които помагат на организацията да се превърне във второто! В творческа учеща организация! Обектът на курса ще са именно тези техники.

Последният тласък на тази моя идея идва от следната информация от сайта на социалното министерство:

" Стартира набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 2 чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 15.09.2010 г. във всички дирекции "Бюро по труда".

Повече информация можете да откриете тук"

Ще се радвам на ваши коментари, идеи и ... заявления за готовност в кандидастването, организирането и провеждането на такъв курс.

Ще говоря за това и на приятелите си великденци.