avatar

"Местен училищен борд" вместо "Обществен съвет"

Отварям този дебат, за да изясним заедно що е то "Местен училищен борд" (МУБ) и защо той е по-уместният инструмент за вкарване на обществеността в управлението на училищното образование от замисления от МОМН "Обществен съвет".

Темата е много актуална особено след срещата на 4-мка от нас, "Новото образование", с зам.-министър Милена Дамянова и екипа й, на която установихме някои несъответствия на министерската идея и преследваните (предимно от нас тук) цели.

Намерението ми е да отговоря на всяко ваше питане от типа "ами как ще управлява ....", "не е ли по-добре...", "сигурни ли сме, че...", защото това, първо, ще внесе яснота за какво се борим и, второ, ще отговори на въпроси, които неминуемо ще ни бъдат задавани. Паралелно с това ще пиша една сериозна статия, която да предложа на вестници, списания и интернет-издания, за да може обществеността да знае накъде сме се запътили и къде ще стигнем с реализацията на министерската и къде с нашата идея.