avatar

Онлайн генератори на мозайки или облаци с думи

Чрез сайтовете TAGXEDO и IMAGECHEF бързо и лесно се създават ефектни и забавни упражнения от типа „мозайка/облак с думи“, в които се изисква учениците да потърсят и да подберат понятия, изучавани по даден учебен предмет, или групи думи по даден признак като например частите на речта по български език.

Картинките може да се разпечатат или да се сложат в ученически сайт, като TAGXEDO дава възможност за повече интерактивност - след като с показалеца на мишката се мине върху думата, тя се завърта и застава хоризонтално.

http://www.tagxedo.com/art/fab71931e85f4df0
 


В ютуб могат да се разгледат клипове, в които се демонстрира използването на тези онлайн креатори.

За TAGXEDO:

https://www.youtube.com/watch?v=rvzFOqOOXsg – на руски

https://www.youtube.com/watch?v=AwuB7Ub9RQU – на английски

https://www.youtube.com/watch?v=wbvBiPr8K-M – на английски

За IMAGECHEF:

https://www.youtube.com/watch?v=uCAS6Dm0DV4 – на руски

https://www.youtube.com/watch?v=eZPMfz85-KM – на английски

Сайтът IMAGECHEF предоставя и други възможности за рисуване на собствен символ или картинка и за изработване на анимирани картички, банери, колажи, ефектни снимки и т.н. 

Що се отнася до мозайките с думи, ето какво упражнение създадох за моите първолаци със задачата да търсят думи с буква Ц - все още не сме взели този урок. 

Съща така много полезен е и сайтът FESTISITE.COM, с чиято помощ се генерират в pdf формат спирали и вълни от думи, лабиринти, ребуси, банери и др.

П. П. добавям още един линк съм сайта TAGUL. Той позволява да се използват собствени картинки, за да се създават облаци с думи. 


Get Adobe Flash player


 
Линкове към видеоуроци на руски език:

 https://www.youtube.com/watch?v=345y-E3S-Vg

https://www.youtube.com/watch?v=mLqQezMwUD0

https://www.youtube.com/watch?v=XI2DlQ-H7ks