avatar

Упражнителни листи знаме

Искам да ви представя новите упражнителни листи знаме link: http://abv.lamez.org/zname.pdf  от проекта http://abv.lamez.org/ те се намират в раздел "Материали" и са във формат PDF. Подробна информация за всеки един раздел от проекта, както и за обратна връзка може да ползвате facebook страницата на проекта.