avatar

Self assessment sheet

Време е за преговор по английски! Какъв по-добър начин за това от този детето само да оцени работата си с помощта на работен лист?

 В изображението тук под формата на таблица фигурират разнообразни дейности от заниманията по Learning English is fun!. Разглеждаме, превеждаме и коментираме всяко едно от тях, като си припомняме с какво бяха свързани, дали и как са ни помогнали по английски език, интересно ли ни е било и всеки ученик да изрази мнение за работата си в конкретния час, ако е участвал в часа. След това поставя оценка на работата си чрез усмивка или тъжно човече в съответното правоъгълниче и казва защо е избрал точно тази "муцунка". 

 По този начин, освен че се учат да се изразяват на английски език, проявяват и отговорност към работата си и се учат да се самооценяват реално.