avatar

Little Bird Tales - възможност за дигитално разказване

Инструментът Little Bird Tale е чудесен  за дигитално разказване. Дава възможност за запис на глас или качване на аудио файл, картинка, текст, инструменти за рисуване. Тук повече КАК СЕ РАБОТИ. Все още не е кирилизиран, което е неудобство, както и има ограничения за големината на качените файлове (за безплатната версия 10  mb). Работи с мобилни устройства. Дава pdf формат за изход, който може да се обработва или да се използва с друг инструмент - issuu,  calameo, т.н.(тук pdf  приложено с ISSUU). Идеален за проектна работа - използвала съм го в еТwinning проект за дигитално разказване на "Малкия принц". Децата правиха илюстрациите с Глогстер ЕДУ като дигитални постери,  които аз използвах за илюстриране на глава втора от "Малкия принц"