avatar

CHAINS: Scratchboard Chain Stories

1 час: “Name Six” Vocabulary Game Warm-Up Activity

Изберете подходящо заглавие или тема за играта на думи. Темата може да е свързана с предишно или предстоящо занимание на класа. Ето примери:

Food {pasta, apple, pizza…}

Weather {sun, clouds, rain, snow…}

Sports {basketball, soccer, polo, swimming…}

Hobbies {photography, sewing, playing the guitar…}

Разпределете учениците на максимум шестима в група. Нека всяка група седне в кръг с лице един към друг. Изберете някакъв предмет, който групата да се подава в кръга. Кажете темата на учениците си. Когато кажете „Начало”, учениците започват да си подават предмета в кръга. Обяснете, че когато кажете „Стоп” ученикът, който държи предмета трябва да каже шест думи, свързани с темата. През това време предметът продължава да се предава сред учениците, а този, който казва думите трябва да успее да се сети за шестте преди предметът отново да е стигнал до него.

2 час: Making Scratchboards

Раздайте лист хартия и пастели на учениците си. Всеки трябва да напише името си с молив на задната страна на листа. Кажете им, че трябва да запълнят целия лист с помощта на пастелите с всякакви форми, фигури и дизайни. Не трябва да има празно място. Колкото по-тъмни цветове използват, толкова по-добре. Веднъж щом са изпълнили листа с цветове и форми, трябва да боядисат целия лист с черна темперна боя. След това ги оставят да съхнат.

3 час: “Drawing” on the Scratchboards

Напомнете на учениците си темата, използвана в първия час. Кажете им да изберат нещо от тази категория и да го нарисуват на рисунката си. Например, ако темата е била за храната, учениците могат да нарисуват спагети, парче ябълка, част от пица. Имат възможност да избират от думите, които са казали. За да ги нарисуват обаче им трябва „четка” със заострен връх. В случая могат да послужат клечки за зъби или бамбукови пръчици. Когато учениците натиснат с тях върху повърхността на рисунката черното ще се остърже, а отдолу ще се покаже цветът, който са използвали на това място. Кажете им внимателно да стържат, защото това, което направят не може да се изтрие. Дайте им време да направят рисунките си.

4 час: Developing the Vocabulary with Chain Stories

Когато са готови, изложете рисунките на видно място. Кажете на учениците си погледнат творбите и да кажат думата, изобразена върху тях. Направете списък с думите. Обърнете им внимание, че всяка група от думи принадлежи към дадена категория. Обсъдете, ако има непознати или объркващи думи. Разделете класа в групи по трима или четирима. Задачата е всяка група да измисли история верижка, използвайки всяка дума от дъската. Един започва историята, казвайки изречение или част от изречение, в което включва думата. Следващият се съобразява с казаното дотук и продължавайки историята отново включва думата. И така, докато се стигне до край на историята и всички думи са използвани. Накрая един представител на всяка група излиза и преразказва историята пред останалите.

5 час: Vocabulary Word Poems Closing Activity

За завършек задачата на учениците е да напишат акростих. За целта избират една дума и я изписват вертикално на листа. Със всяка от буквите съставят подходящо изречение и така се получава тяхната поема акростих. Нека споделят написаното със съучениците си.