avatar

Толерантност

Една тема за часа на класа. Смятам, че е актуална и ще е полезна за децата.

Толерантност.ppt  

Смятам да подготвя и анонимна анкета, но не съм я дообмислила все още.