avatar

Съществително име - род и число

Днес учихме за рода и числото на съществителните имена.Ще се радвам, ако с този тест помогна на някого.