avatar

СТАРИЯТ ЩЪРК- К.Константинов

Незаменимият роден дом; любовта и верността към родната земя; строгите закони в колективния живот- един вълнуващ разказ....

СТАРИЯТ ЩЪРК-2 кл.ppt