avatar

Позволете да споделя приказките на своите ученици с вас

Колеги, наскоро ви предложих своето виждане за съчиняване на  вълшебна приказка. Сега ви моля още малко да ме изтърпите и да погледнете  /разбира се, само ако желаете!/  какво сътвориха моите деца. Те бяха много въодушевени. Написаха всичко в училище, затова трудът им е ценен за мен. Във всяка работа прозира личният свят на детето. Имам четири дечица билингви. Очичките им светваха от щастие при всяко измислено изречение. Накрая са техните работи. Според мен и те се справиха. Утре трябва да върна тетрадките, затова само набрах текстовете. А после ще мисля как да оформя като детска книжка, сътворена в два учебни часа. Мога да включа и други творби, но това е перспектива.  Дано не ви отегча, но обещах!

 

Детски вълшебни приказки