avatar

Интерактивен тест по ЧО - 3. клас (VBA)

Предлагам ви примерен интерактивен Тест по ЧО - 3. клас чрез Visual Basic for Applications. С него могат да се проверяват знанията по ЧО в края на 3. клас или за преговор в началото на 4. клас. Можете да го ползвате като шаблон и да си направите подобен, както и да увеличавате слайдовете с въпроси. Важното е, да дадете настройки на действие на всеки бутон, за да ви изпълни съответния макрос. Винаги при стартирането на теста ще се зануляват предишни резултати. На последния слайд има бутон, който отчита брой правилни и грешни отговори. Когато го предлагате на учениците, запишете файла с разширение *pps.

П.П. Дано да няма проблем с отварянето и стартирането, понеже слайдовете и картинките направих с офис 2007, а кодовете вграждах после с 2003.