avatar

Най-хубавото

Това е много сполучлив стихотворен вариант на една от най-популярните български народни приказки.За съжаление не открих кой е автор на стихотворението.Но творението му е прекрасно!ДетскиОт Бис.БГ