avatar

Помня важни дати и събития- І българско царство

Мисля, че с тази презентация моите третокласници по- лесно ще научат важните исторически дати, личности и събития.

Помня дати и събития-І бълг. царство.ppt