avatar

Освобождението на България

Урокът е по учебника на "Просвета", Радева и колектив. Децата го приеха доста емоционално.

 Освобождението на България.ppt