avatar

Урок по Qilling за учители, ученици и родители

Урок по Quilling за учители, ученици и -2.ppt

 Колеги, опитах се да ви бъда полезна и да разнообразите часовете по Изобразително изкуство и особено по Домашен бит и техника.В брой 3 на сп. Начално образование от 2009 година публикувах статия за приложението на тази техника в моите часове. Дано урокът, който помествам, наистина да ви свърши работа.