avatar

Национален празник

     Темата ми в сряда беше Национални празници - 3.03 и 24.05. Не се съгласих с това, че България има два национални празника и реших да разделя темата в два часа, като предавах само Национален празник, а  следващия път ще преподавам Официален празник. Публикувам презентацията разделена, защото се получи с много голям формат. Ако някой от вас може да я събере в едно и я публикува ще  му бъда много благодарна.

Национален празник 1 б.ppt 

Национален празник 1 а.ppt