avatar

Безопасност на движението

Допускам, че сред нас има колеги, които не са влизали в сайта на Дидаско Консулт, в който са публикувани учебни материали по Безопасност на движението по пътищата. 

Онези, които са ни необходими на нас, са следните:

1. На тази страница има онлайн тестове за ученици от 1-ви до 8-ми клас;

2. Тук се намира учебната документация, което включва ДОИ за възпитание и обучение по БДП и Учебната програма;

3. Това са указанията на МОН по БДП;

4. На тази страница са публикувани учебните планове І - ІV клас;

5. Състезания за ученици по Безопасност на движението по пътищата;