* * *


* * *

А рамото ти
е пързалка към одвъдното.
И устните ти
са пастелени приумици.
Рисуваш ли дъжда
или си истинска...
Настръхваш ли
когато те сънувам ?