Хлебарката Златушка

Хлебарката Златушка пак е плъзнала зараня.
Ще има хляб за всички, за да се нахранят.