+10 10 гласа

КЛЕТВА - НА ЖЕНА МИ

Да бе море - във тебе бих се давил.

Да бе земя - пребродил бих те сам.

Да бе звезда - ракета бих направил.

Да беше птица - с вятър бих те галил.

Да беше стих - аз щях да те създам.

Да беше песен - щях да те изпея.

Да бе светулка-щях да съм нощта.

Да беше жар - във тебе щях да тлея.

Да бе пътека - скитал бих по нея.

Да бе молитва - щях да те шептя.

Да беше звън - аз щях да съм камбана.

Да бе поток - аз щях да съм брега.

От хиляди, пак ти ще си призвана

да бъдеш моя същност и съдба!