Сборник-тестове за 7-ми клас - въпроси и съвети

Сключих договор с голямо издателство - трябва да направя с един печен колега-съавтор сборник с тестове за кандидатстване след 7-ми клас, както и няколко контролни теста по литература. Това съвсем няма да е първото помагало от този тип. Запознат съм с изискванията на МОН, както и с изискванията и шаблона на тестовете за изпита. Но си мисля, че макар и в рамките на изискваното може да се вложи немалко творчество.
Моето дълбоко убеждение си остава, че новият формат на изпита пак бе въведен недомислен и недоносен от МОН и прочее "спициалисти". За да бъдат по-добре подготвени децата /нали за тях е цялата работа! / може и трябва въпросите да бъдат по-добре формулирани и по-ясни, дори да предполагат "отворена" структура: тоест ученикът не само да зачертава буквичка, а и да дописва нещо.
Във връзка с това са и моите въпроси към вас:
На кои въпроси от тестовете в частта им по български език се затрудняват най-вече учениците? Кои въпроси и от кои уроци носят най-голяма вариативност и неяснота за децата /дали пунктуационните?/? Къде учениците най-често грешат в граматичните въпроси?
Кои въпроси от литературата най-много ги мъчат - фактически, тълкувателни, терминологични? На  кои творби /поетични или прозаични/ да се наблегне според вас при въпросите? Кои са произведенията /освен "Ангелинка!/, които децата недолюбват и не разбират?

Т.нар. "трансформиращ" преразказ е поредната гавра на системата с подрастващите. Писах и тук на три пъти, че не всеки писател би се справил с него та камо ли дете на 13-14 години! Но все пак трябва да направя изложение с кратки методически указания и примери. Затуй не ме е срам да питам:
Какви са най-съществените пропуски в насоките на досега публикуваните изложения за трансформиращ преразказ? Кои термини и изисквания при този вид преразказ "спъват" при учениците добрата реализация? Кои са най-често срещаните грешки при него?

Надявам се на мнение и съвет най-пряко от колегите по БЕЛ с опит в 7-ми клас. Но дискусията е отворена и за всички останали: родители и близки на кандидат-гимназистите. Помогнете да направим сборника по-качествен, достъпен, полезен, да помогнем на децата.
На незададения, но висящ въпрос ще побързам да отговоря: Не, няма да плащам за съветите /съавтор вече си избрах/.Търся насоки и допълнителен опит - не "подсказване"! Но на някое блогерско събиране от душа ще по почерпя колегите-помощници и ще им подаря екземпляр от сборника.
Тонът и стилът ми е чисто професионален, надявам се да остане такъв до края на дискусията.