***

Защо ли вечно тъга

разхожда се с букви огромни

и размазва с горчива сълза

редовете уж най-любовни?

 

Защо ли когато лампата гасне

и чувам дъжда по стъклото,

тъгата скача от масата

и бързо се мушва в леглото?