Learning Suite by Microsoft - над 20 инструмента за учители на едно място

От Майкрософт са събрали на едно място над 20 безплатни инструмента, които са подходящи за учители и за учене.

За творчество:
Songsmith
Photosynth
Photo Gallery
AutoCollage
Kodu
Photosynth

За сътрудничество и работа в екип
Windows Live Writer
Live Messenger
Office Web Apps
Partners in Learning
Bing Translator​

За изследване и учене
 Bing Maps
Academic Search
Worldwide Telescope
Internet Explorer
Mathematics 4.0
Chemistry Add-ins for Word​

За учители
PhotoStory 3
Office Add-in for Moodle
Getting Started & How-to Videos
Digital Literacy
Mouse Mischief
Interactive Classroom
Community Clips

За да си ги изтеглите, посетете с браузъра Internet Explorer този адрес, където се регистрирате или влизате със своя @teacher.BG имейл.