242 флашкарти за умножение и деление (Играта на Мария)

Най-накрая намерих файла на "Играта на Мария" - два листа във формат А4, които са събрали всички задачи от таблицата за умножение. Можете да ги отпечатате (едностранно!) на бяла или цветна хартия за всяко дете и да си ги направят сами.

 

Преди осем години Мария дойде при мен и ми предложи своята интересна игра - над сто листчета със задачи. С компютъра подредих задачите така, че да е най-евтино при отпечатване. От едната им страна са написани два множителя, а от другата - тяхното произведение. Организацията може да е различна, но най-просто е това: имаме две кутии - в едната са всички листчета, другата в началото е празна. Детето изтегля едно листче и поглежда какво е написано, ако вижда произведение, връща листчето обратно, ако вижда двата множителя, решава задачата и поглежда отзад. Щом е отговорено правилно, листчето се слага във втората кутия, ако е сгрешено, се връща при другите. Така се прехвърлят всички листчета със задачи и се започва отначало.

На листа, който можете да си изтеглите от ТУК (PDF, 108 KB), е описана разновидност на организацията с две или повече деца. Децата лесно могат да си направят играта - ще имат нужда само от ножица и лепило. Най-рационално е да се реже първо по хоризонталните линии, след това да се бигова и сгъне по прекъснатите, да се залепи и чак накрая да се реже по вертикалните непрекъснати.

 

Би могло да се опита и  да се играе като Лото.

Допълнено: По подобен начин се работи и с файла за деление - нови 121 флашкарти, обхващащи всички случаи да деление.

Днес Мария е ученичка в 10 клас в Математическата гимназия, но играта, която тя сподели тогава, ще помогне на много, много деца

Естествено тя се оказа записана на най-последното CD от камарата с дискове. :)