"Физкултминутка за очите" - нов жанр при презентациите

На конференцията в Русе "Образователният процес и здравословния начин на живот" колегите от Русия  представиха презентацията "Облачета", която е физкултминутка за очите. Когато децата се изморят, тази или подобни презентации се пуска на проектора и те трябва да следят с очи картинките, които се движат в различни посочи. Звучи музика, свързана тематично с презентацията и създаваща позитивно, ведро настроение.

По този начин могат да се разработят различни презентации, свързани с темата на урока или напротив, 

Материали по темата: